Špeciálna ponuka: Vykurovacie pelety      Viac informácií >

O spoločnosti / a našej fabrike

O nás

Spoločnosť Metal Container a.s. vznikla dňa 29.11.2006. Zameriava sa na výrobu a predaj skladových, obytných a špeciálnych kontajnerov (Mulda, Kombi, Multistore).

Naša fabrika zastrešuje celý výrobný proces od prvého narezania plechu po výsledný produkt. To nám umožňuje sa v plnej miere sústrediť na kvalitu vyhotovenia kontejnerov, aby bezchybne slúžil potrebám našich klientov.

Metal Container dáva od svojho vzniku veľký dôraz na kvalitu výroby a spokojnosť zákazníka. Úspešne sa nám darí predávať našu produkciu na zahraničných trhoch - Francúzska, Talianska, Belgicka, Holandska, Švajčiarska, Švédska, Nemecka, Rakúska, Maďarska, Poľska a Českej republiky. Tento úspech je založený na dokonalej technickej príprave, dobrom strojnom vybavení a remeselnej zručnosti pracovníkov, zlepšovaní výrobných podmienok ako aj neustálom dopĺňaní strojného vybavenia.

Certifikáty kvality


Naša fabrika

Eurofondy

Naša spoločnosť čerpala na niektoré rozvojové projekty fondy Európskej Únie.

V rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a Hospodársky Rast sme realizovali obnovu časti strojného vybavenia fabriky. Vďaka programu Zamestnanosť a Sociálna Inklúzia sme umožnili zamestnancom zvýšiť si pracovnú kvalifikáciu vo svojich oboroch.